temperatuur en vochtigheid overnemen van weerplaza hierboven.

temperatuur :
relatieve vochtigheid :
dag en tijd :
wel lopen of beter van niet